Historieskrivning

När berättelsen om verkligheten blir verkligare än verkligheten

Historien är ingenting precist. Om vi går på samma fest, kommer vi efteråt att berätta olika historier. De kommer alla skilja sig men också överensstämma. Vi ser åt olika håll, och vi vill också passa in oss själva i vårt berättande på ett sådant sätt att det ger oss mening och sammanhang.

Men historien är också en berättelse om nutiden. Där vi omkonstruerar historien så den ska passa in i berättelsen om det som sker just nu. Den som har makten är också den som i stort sett bestämmer över hur historien ska formuleras. Det behöver inte alltid vara lögn. Däremot en benägenhet att lyfta fram vissa saker, överdriva andra, och helt utelämna annat. Resultatet av detta arbete är en lögn. Historien, liksom lagen, är skriven av den som har makten att formulera den, och för att passa de syften som makten har.

Mina skönlitterära böcker är inte en del av en historieskrivning, eftersom det är fantastik. Genom att skapa en värld som inte finns, fylld av folk, varelser och väsen som inte finns, har jag friheten att berätta vad jag vill.

Idag skrivs en samtidshistoria. En berättelse ingen får avika ifrån, där bristande entusiasm ses med misstänksamhet. Det handlar om hur attityder skapas och beteenden aktiveras. Det följer ungefär samma mönster, mönster vars ändpunkt ofta är ren repression. Låt oss ta två exempel:

Så här ska du göra för att vinna en diskussion utan att veta nånting om ämnet:
1. Du har inga källor till det du säger. (inga bevis)
2. De källorna du anger är inte trovärdiga. (falska bevis)
3. Du har andra dunkla motiv till det du säger. (bedrägeri)
4. Du är nog en... (ond och galen)

Aldrig någonsin behöver sakfrågan bemötas. Men det visar vem som anser sig vara uppbackad av makten. Och så formuleras berättelsen om vår samtid. Men om du är makten, ska du också se till att det inte finns fakta tillgänglig. Se till att det inte finns någon vettig statistik och gör egenhändigt gjorda undersökningar straffbart, eller i alla fall klandervärt (du kan använda mallen ovan för det med). På ett högre internationellt plan följer det ofta likartade mönster. Så här ska du göra om du vill starta ett krig:
1. Låt en hemlig/anonym källa fabricera en anklagelse.
2. Låt andra underrättelsetjänster/människorättsorgan/massmedier behandla påståendet som fakta och dra långtgående slutsatser. Ett ögonvittne på plats ger emotionell kraft, helst ett barn eller kvinna. Skapa en våg av moralisk indignation.
3. Låt indignationsvågen bli en ångvält över massmedier där lögner blandas med halvsanningar och riktiga sanningar som sköljer över alla och skapar en ilska och frustration, vilket leder fram till krav på handling.
4. När dramat når sitt klimax ordnar du en 'demokratisk omröstning' som slutar i en krigsförklaring.
5. Fortsätt producera anklagelser i en mer maklig takt. Att du blir avslöjad som lögnar vartefter spelar ingen roll, eftersom du hela tiden producerar nya fakta. Människor glömmer också bort källan ganska fort, så det är inget som kommer kladda fast vid dig.

Men varför låter då människora dumheten ske?

Medelmåttigt klok
var man skall vara,
aldrig vara alltför klok.

Havamal

Det var inte bara vikingarna som insåg att för mycket klokskap kunde vara en belastning. Även Mats Alvesson och André Spicer har i sin teori om funktionell dumhet (Journal of Management Studies. A Stupidity-Based Theory of Organizations. Volume 49, Issue 7, pages 1194–1220,) visat på att en viss avsaknad av reflektion och ifrågasättande leder till harmoni och ökad produktivitet hos företag. Även vår hjärna är konstruerad för att förtränga information som inte passar in, så att en komplett bild skapas. Detta kallas för kognitiv dissonansreduktion.

LÄS MER OM:
Teknikutveckling: Varför vann England när Kina egentligen var bättre, och varför spöade vi engelsmännen först?
Det västerländska vetandets uppkomst: Hjärnans konstruktion, hur tänkandet utvecklades och därigenom förändrade vetandet

KÖP: Thule, Catoblepas förlag, ISBN 9789188183002. Finns även som e-bok.
Läs mer om boken här

KÖP: Röd gryning, Lyacon förlag, ISBN 9789198481372
Läs mer om boken här

KÖP: Allt du behöver veta om marknadskommunikation, Liber, ISBN 9789147095056. Finns även som talbok.
Läs mer om boken här

KÖP: Allt du behöver veta om varumärken, Liber, ISBN 9789147096602. Finns även som e-bok och som talbok.
Läs mer om boken här

Makt och påverkan, utkommer under 2019.

Läs mer om Anders Amnéus