Danne Eriksson
Staffan Jansson

Vi vill hjälpa våra uppdragsgivare att förverkliga sina drömmar. Det innebär att jag vill hjälpa organisationer att förtydliga vad de är, vad de vill, och hjälpa dem att uppnå sin målsättning. Det gör vi genom att skapa möjligheter och lösa problem genom att arbeta idémässigt och utredande med deras varumärken, marknadsstrategi och marknadskommunikation.


Anders Amneus

Anders Amnéus har tidigare arbetat på Stockholms
universitet, IHR och Grafiska Institutet (nuvarande
Institutionen för reklam och PR), där han utvecklat
och varit ansvarig för en ny utbildning – Marknads-
kommunikation och IT. Han har även arbetat som
konsult inom marknadskommunikation och projekt_
ledare på webb- och reklambyråer. Diplomerad vid
IHR, Stockholms universitet, samt magisterkurs.

Staffan Jansson har arbetat länge med marknads_
föring, marknadskommunikation, varumärkesfrågor
och service marketing. Bland annat som nordisk
marknadschef för British Airways, svensk marknads-
chef för Apollo och skandinavisk marknadsdirektör för
Apollo, men också för Visit Britain och Nordea. 
Staffan är civilekonom och är även diplomerad vid
IHR, Stockholms universitet, samt utbildat sig vid
Ashridge Business School, England. 

Danne Eriksson har mer än tio års erfarenhet från
både nationellt och internationellt kommunikations-
strategiskt arbete och har tidigare arbetat med större
organisationer som tillexempel FN, Naturvårdsverket
och Transportstyrelsen. Danne har en fil.kand. i stats-
vetenskap och en Mba i strategisk kommunikation
från Stockholms universitet där han också läste vid
IHR.


Anders Amnéus: Allt du behöver veta om varumärken.
Liber 2011. ISBN 978-91-47-09660-2


Anders Amnéus: Allt du behöver veta om marknadskommunikation.
Liber 2010. ISBN 978-91-47-09505-6


Anders Amnéus: Att veta eller inte veta. Magisteruppsats, Stockholms universitet.


Vi samarbetar med några utvalda partners inom främst följande områden:

Anders Amnéus
kontoret@andersamneus.se
Brännkyrkagatan 97
117 26 Stockholm
073-642 44 20

 

Jag medverkar regelbundet som föreläsare på universitet och liknande. Jag tar även uppdrag som talare, och kan bokas antingen genom mig direkt eller via Mace Speakers . Vi kan även ordna företagsutbildningar och seminarium, utifrån era behov.


Vi har alla varit där, på ett eller annat sätt. Klockan är kvart i tre, du står vid bardisken. Insikten slår dig som en flugsmälla i ansiktet:

Varför är det ingen som vill ha mig? Varför står jag här ensam? Varför är jag ogift när alla andra verkar ha någon? Varför ser de inte vilket kap jag är?

Du kan vara lugn. Det finns hjälp att få. Du har fortfarande en kvart på dig, och på den tiden ska vi gemensamt lösa dina problem med hjälp av världens samlade kunskap i marknadskommunikation. Jag ska ge dig en komplett handledning i hur du konkret arbetar med marknadskommunikation, från början och till slutet. Hur ska du lyckas marknadsföra dig själv och attrahera andra Vem ska du prata med? Vad ska du säga? Hur ska du säga det? När det kommer till kritan är det dessa tre frågor som marknadskommunikation handlar om.


Varumärken handlar om att göra sig märkvärdig. Märkvärdig – både som en raljant sanning och som en djupare insikt. Ett varumärke är inte en sanning – utan en upplevd sanning, helt enkelt för att bilden av verkligheten är verkligare än verkligheten.

Ett varumärke är egentligen ingenting konstigt, utan utgår från hur du och jag fungerar som människor och hur vår hjärna är uppbyggd. Därför går det också att förstå, utan att använda konstiga ord. Att bygga ett varumärke handlar om att ge något en identitet som upplevs som sann och relevant för den som varumärket riktar sig mot. Att arbeta med varumärken handlar om att få andra att tänka på saker de egentligen inte vill tänka på.


Genom historien har det varit till synes ganska små händelser som förändrat vår värld, innovationer som omkullkastat den rådande ordningen. Aristoteles förändrade vårt sätt att tänka, genom att införa det logiska tänkandet – en innovation som tog nästan 2000 år att slå igenom. När man satte samman teater med kamerateknik föddes filmen som vuxit och som idag är något vi ägnar år av våra liv till.

När vi skapade en räknemaskin som kunde hantera tabeller, och satte samman det med ett socialt system hämtat från telefonin – så förändrades världen.

Idag står vi på tröskeln till något annat vi ännu bara kan ana. Små förändringar och förbättringar av saker som redan finns, kommer ändra förhållandena för hur varor utbytes och hur varor produceras. Men det kommer inte ske utan friktion. Något vi sett när ett gammalt distributionssystem börjat konkurreras ut av ett bättre – fildelning.


Marknadsstrategi handlar om att handla planerat och metodiskt för att nå ett övergripande mål. Mer uppdelat handlar det om att svara på frågorna: Var är vi? Vart ska vi? Hur ska vi komma dit? Hur gick det?

Ytterst handlar marknadsstrategi om att få andra att utifrån sina upplevelser vilja ge av sina resurser till dig. Men svårigheten är att förutsäga framtiden, och ännu svårare att hitta det enkla som fungerar.


Något av det läskigaste många människor vet, är att tvingas tala inför andra. Egentligen är det inte så konstigt, eftersom vi både ställer oss utanför vår flock men också utmanar flockledare. Men egentligen vet vi också hur vi ska göra, eftersom vi alla tillsammans med våra kompisar i rätt sammanhang är fantastiska berättare.

Vi behöver inte göra om oss, inte heller lära oss en regelbok utantill för hur man ska och inte ska bete sig. Det räcker med att vi blir mer av oss själva. Den rädsla många känner är naturlig och går stegvis att träna bort. Den röst du kanske känner inte räcker till, går också att med ganska enkla medel att få att bära ut över många människor.

 

 

ingress