Eftersom jag stått 12 yrkesverksamma år på en teaterscen, är jag ganska van vid att tala inför andra. Oftast har jag föreläst på universitet. Men jag pratar också gärna om mina skönlitterära böcker. Berätta gärna vad ni vill inrikta er på och vem som det riktar sig mot.

EN VÄRLD VERKLIGARE ÄN VERKLIGHETEN
Redan Aisopos skrev fabler för 2500 år sedan. Den uppdiktade berättelsen var allt sedan begynnelsen ett verktyg för att gestalta det som inte fick sägas. Men det är också något mer. Svårfångade stråk djupt nere i vår själ som lättare låter sig fångas i annan form, för att därigenom göras begripligt. Men inte heller det berättar allt om sagans kraft. Det finns något uråldrigt arkaiskt som griper tag om oss, även om sagan utspelas i en intergalaktisk värld långt in i framtiden.

HUR LURAR MAN SKJORTAN AV FOLK OCH FÅR DEM ATT TACKA EN EFTERÅT?
Vi har alla varit där, på ett eller annat sätt. Klockan är kvart i tre, du står vid bardisken. Insikten slår dig som en flugsmälla i ansiktet:
Varför är det ingen som vill ha mig? Varför står jag här ensam? Varför är jag ogift när alla andra verkar ha någon? Varför ser de inte vilket kap jag är?
Du kan vara lugn. Det finns hjälp att få. Du har fortfarande en kvart på dig, och på den tiden ska vi gemensamt lösa dina problem med hjälp av världens samlade kunskap i marknadskommunikation. Jag ska ge dig en komplett handledning i hur du konkret arbetar med marknadskommunikation, från början och till slutet. Hur ska du lyckas marknadsföra dig själv och attrahera andra Vem ska du prata med? Vad ska du säga? Hur ska du säga det? När det kommer till kritan är det dessa tre frågor som marknadskommunikation handlar om.

HUR SKAPAR MAN ETT VARUMÄRKE?
Varumärken handlar om att göra sig märkvärdig. Märkvärdig – både som en raljant sanning och som en djupare insikt. Ett varumärke är inte en sanning – utan en upplevd sanning, helt enkelt för att bilden av verkligheten är verkligare än verkligheten.

Ett varumärke är egentligen ingenting konstigt, utan utgår från hur du och jag fungerar som människor och hur vår hjärna är uppbyggd. Därför går det också att förstå, utan att använda konstiga ord. Att bygga ett varumärke handlar om att ge något en identitet som upplevs som sann och relevant för den som varumärket riktar sig mot. Att arbeta med varumärken handlar om att få andra att tänka på saker de egentligen inte vill tänka på.

INTERNET VAR INGEN FLUGA – MEN VAD HÄNDER SEN?
Genom historien har det varit till synes ganska små händelser som förändrat vår värld, innovationer som omkullkastat den rådande ordningen. Aristoteles förändrade vårt sätt att tänka, genom att införa det logiska tänkandet – en innovation som tog nästan 2000 år att slå igenom. När man satte samman teater med kamerateknik föddes filmen som vuxit och som idag är något vi ägnar år av våra liv till. När vi skapade en räknemaskin som kunde hantera tabeller, och satte samman det med ett socialt system hämtat från telefonin – så förändrades världen.

Idag står vi på tröskeln till något annat vi ännu bara kan ana. Små förändringar och förbättringar av saker som redan finns, kommer ändra förhållandena för hur varor utbytes och hur varor produceras. Men det kommer inte ske utan friktion. Något vi sett när ett gammalt distributionssystem börjat konkurreras ut av ett bättre – fildelning.

MARKNADSSTRATEGI
Marknadsstrategi handlar om att handla planerat och metodiskt för att nå ett övergripande mål. Mer uppdelat handlar det om att svara på frågorna: Var är vi? Vart ska vi? Hur ska vi komma dit? Hur gick det? Ytterst handlar marknadsstrategi om att få andra att utifrån sina upplevelser vilja ge av sina resurser till dig. Men svårigheten är att förutsäga framtiden, och ännu svårare att hitta det enkla som fungerar.

PRESENTATIONSTEKNIK
Något av det läskigaste många människor vet, är att tvingas tala inför andra. Egentligen är det inte så konstigt, eftersom vi både ställer oss utanför vår flock men också utmanar flockledare. Men egentligen vet vi hur vi ska göra, eftersom vi alla tillsammans med våra kompisar i rätt sammanhang är fantastiska berättare.

Vi behöver inte göra om oss, inte heller lära oss en regelbok utantill för hur man ska och inte ska bete sig. Det räcker med att vi blir mer oss själva. Den rädsla många känner är naturlig och går stegvis att träna bort. Den röst du kanske känner inte räcker till, går också att med ganska enkla medel att få att bära ut över många människor.

Skicka ett mejl

Eller ring mig på (+46) 073 642 44 20